Jazyky, vzdelanie

Ucelený prehľad anglickej gramatiky vhodný pre študentov základných aj stredných škôl.členenie podľa slovných druhovpriamy a obrátený slovosledsúslednosť časovsúvetiestrana s prehľadnou tabuľkou tvarov nepravidelných slovies
1.59 €
Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií.
0.55 €
Praktická záložka obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov.
0.55 €
Praktická záložka obsahuje vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách.
0.55 €
Praktická záložka obsahuje prehľad tvarov préterita a perfekta najpoužívanejších nemeckých silných a zmiešaných slovies (česky).
0.55 €
Praktická záložka obsahuje tvary minulého času a minulého príčastia najpoužívanejších nepravidelných slovies.
0.55 €
Praktická záložka obsahuje aktuálny prehľad 196 vlajok.
0.55 €
Tabuľky všetkých základných vzorov podstatných mien, prídavných mien a zámenskloňovanie čísloviekskloňovanie odlišné od vzorov
0.94 €
Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad podstatných mien vhodný i pre dyslektikov.vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkáchpravopis koncoviekgramatické kategóriedelenie podstatných mien
0.94 €
Přehledné tabulky časování francouzských nepravidelných sloves.
0.94 €
Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií.slovníkové významy podstatných mien, vzoryslovníkové významy slovies, príklady na časovanie sloviesnázorné ilustrácie
0.94 €
Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad zámen. Predná strana obsahuje druhy zámen, zadná strana skloňovanie zámen.
0.94 €
Přehledné tabulky časování španělských nepravidelných sloves.
0.94 €
Přehledné tabulky časování španělských pravidelných sloves a pomocného slovesa haber. Pomůcka obsahuje rovněž pravopisné zvláštnosti a barevné značení koncovek a nepravidelností.
0.94 €
Prehľad základných slovesných časov v angličtine vrátane tvorenia trpného rodu.použitie jednotlivých časov vrátane príkladov a názorných ilustráciípravopisné zmeny pri tvorení slovesných tvarovtabuľka tvorenie trpného rodu
0.94 €
Prehľadne spracované vybrané slová a slová od nich odvodené, doplnené pravopisnými významovými rozdielmi v praktickom formáte A5. súhrnný obrázok plný vybraných slov ilustrácie
0.94 €
Tlačené a písané písmená ruskej abecedy vrátane výslovnosti a názorného obrázka.ruské hláskovaniesprávne písanie a spájanie písaného písma s príkladmi
0.94 €
Tvary préterita a perfekta najpoužívanejších nepravidelných slovies. Nevyhnutná pomôcka pre všetkých študentov angličtiny.podľa frekvencie použitia rozdelené do 2 skupínnepravidelná výslovnosťpravidelné tvorenie minulých slovesných tvarov
0.94 €