Jazyky, vzdelanie

Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 5. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov piateho ročníka, ktorí si chcú upevniť učivo zo slovenského...
2.8 €
Praktická záložka obsahuje vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách.
0.55 €
Prehľadne spracovaná násobilka do 110.
0.55 €
Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií.
0.55 €
Praktická záložka obsahuje aktuálny prehľad 196 vlajok.
0.55 €
Praktická záložka obsahuje prehľad tvarov préterita a perfekta najpoužívanejších nemeckých silných a zmiešaných slovies (česky).
0.55 €
Prehľadne spracovaná slovenská abeceda s veselým obrázkom pri každom písmenku. Titul obsahuje tlačené i písané písmenká.
0.55 €
Přehledné tabulky časování španělských nepravidelných sloves.
0.94 €
Prehľadne spracované vybrané slová a slová od nich odvodené, doplnené pravopisnými významovými rozdielmi v praktickom formáte A5. súhrnný obrázok plný vybraných slov ilustrácie
0.94 €
Přehledné tabulky časování francouzských nepravidelných sloves.
0.94 €
Prehľad základných slovesných časov v angličtine vrátane tvorenia trpného rodu.použitie jednotlivých časov vrátane príkladov a názorných ilustráciípravopisné zmeny pri tvorení slovesných tvarovtabuľka tvorenie trpného rodu
0.94 €
Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií.slovníkové významy podstatných mien, vzoryslovníkové významy slovies, príklady na časovanie sloviesnázorné ilustrácie
0.94 €
Prehľadné tabuľky všetkých nemeckých časov slabých, silných, spôsobových a pomocných slovies.oznamovací spôsob, konjunktív, imperatívneurčité slovesné tvaryfarebné vyznačenie koncoviek a nepravidelností
0.94 €
Tlačené a písané písmená ruskej abecedy vrátane výslovnosti a názorného obrázka.ruské hláskovaniesprávne písanie a spájanie písaného písma s príkladmi
0.94 €
Tvary préterita a perfekta najpoužívanejších nepravidelných slovies. Nevyhnutná pomôcka pre všetkých študentov angličtiny.podľa frekvencie použitia rozdelené do 2 skupínnepravidelná výslovnosťpravidelné tvorenie minulých slovesných tvarov
0.94 €
Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad zámen. Predná strana obsahuje druhy zámen, zadná strana skloňovanie zámen.
0.94 €
Přehledné tabulky časování francouzských sloves pravidelných a pomocných (etre a avoir). Pomůcka obsahuje rovněž pravopisné zvláštnosti 1. třídy a barevné značení koncovek a nepravidelností.
0.94 €
Prehľadné tabuľky všetkých dvanástich anglických časov.vyčasované sloveso go (ísť)kladný tvar, zápor, kladná otázka, záporná otázkafarebné vyznačenie koncoviek a nepravidelností
0.94 €