Deti nad 10 rokov

Záložka obsahuje základné delenie prídavných mien a stupňovanie (zadná strana).
0.55 €
Záložka vysvetluje gramatické kategórie slovies, druhy slovies a slovesné tvary.
0.55 €
Kto neverí na zázraky, nech tú báseň nečíta... Týmto odporúčaním začína jedna z básní Valentína Šefčíka, autora poézie pre deti a mládež. Jeho najnovšia zbierka s názvom ZÁZRAKY ponúka mladým čitateľom štyridsať básní, štyridsať tém. Každá z nich je lyrickým...
9.8 €
Záložka obsahuje prehľad 45 slávnych vynálezcov vrátane ich portrétov a zobrazení ich najvýznamnejších vynálezov. Pre úplnosť nechýbajú dátumy vynálezov, národnosti vynálezcov a dátumy ich narodenia a úmrtia.
0.55 €
Praktická záložka obsahuje vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách.
0.55 €
Periodická sústava prvkov vo formáte A5 vrátane novo pomenovaných prvkov Nh, Mc, Ts, Og. Jednostranná tabuľka.
0.7 €
Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.
0.8 €
Všeobecnozemepisná mapa Slovenskej republiky so súborom doplnkových mapiek, tabuliek a grafov (administratívna mapa, zemepisné rekordy Slovenska, obyvateľstvo, poľnohospodárstvo, hospodárstvo v aktuálnych číslach).
0.92 €
Popisuje základné charakteristiky objektov slnečnej sústavy.
0.94 €
Prehľadné tabuľky časovania ruských nepravidelných slovies.
0.94 €
Prehľad fyzikálnych veličín a ich jednotiek určených najmä žiakom základných škôl. Tabuľka obsahuje definície, základné vzorce a fyzikálne zákony.
0.94 €
Obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov. Neoceniteľný pomocník nielen na hodinách matematiky.vzorce na výpočet obvodov a obsahov obrazcovobjemov a povrchov teliesprevodná tabuľka jednotiek
0.94 €
Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“.násobenie do 100 (predná strana)násobenie do 200 (zadná strana)ilustrácie
0.94 €
Prehľadne spracovaná a bohato ilustrovaná téma zlomkov. Obsahuje základné rozdelenie zlomkov, rozširovanie a krátenie zlomkov, porovnávanie zlomkov a matematické operácie so zlomkami.
0.94 €
Prehľadne spracované prevody jednotiek dĺžky, obsahu, objemu, hmotnosti a času.
0.94 €
Prehľadne spracovaná a bohato ilustrovaná pomôcka pre hravé zvládnutie témy základné a rozvíjacie vetné členy v slovenčine.
0.94 €
Omaľovánka pre deti, zameraná na karnevalové masky.
0.98 €
Omaľovánka pre deti s farebnou predlohou na obálke.
1.19 €