Deti nad 10 rokov

Záložka vysvetluje gramatické kategórie slovies, druhy slovies a slovesné tvary.
0.65 €
Praktická záložka obsahuje vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách.
0.65 €
Prehľadne spracovaná a bohato ilustrovaná téma zlomkov. Obsahuje základné rozdelenie zlomkov, rozširovanie a krátenie zlomkov, porovnávanie zlomkov a matematické operácie so zlomkami.
1.14 €
Popisuje základné charakteristiky objektov slnečnej sústavy.
1.14 €
Prehľad fyzikálnych veličín a ich jednotiek určených najmä žiakom základných škôl. Tabuľka obsahuje definície, základné vzorce a fyzikálne zákony.
1.14 €
Prehľadne spracované prevody jednotiek dĺžky, obsahu, objemu, hmotnosti a času.
1.14 €
Obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov. Neoceniteľný pomocník nielen na hodinách matematiky.vzorce na výpočet obvodov a obsahov obrazcovobjemov a povrchov teliesprevodná tabuľka jednotiek
1.14 €
Praktická záložka obsahuje základné gramatické kategórie podstatných mien (pád, číslo, rod, životnosť), ďalej vzory a delenie podstatných mien.
0.65 €
Záložka obsahuje prehľad pádov a pádových otázok, prehľad vzorov podstatných mien (zadná strana).
0.65 €
Záložka obsahuje prehľad 45 slávnych vynálezcov vrátane ich portrétov a zobrazení ich najvýznamnejších vynálezov. Pre úplnosť nechýbajú dátumy vynálezov, národnosti vynálezcov a dátumy ich narodenia a úmrtia.
0.65 €
Záložka obsahuje základné delenie prídavných mien a stupňovanie (zadná strana).
0.65 €
Záložka obsahuje prehľad všetkých panovníkov a prezidentov Slovenska od Veľkej Moravy až po súčasnosť.
0.65 €
Omaľovánka pre deti, zameraná na karnevalové masky.
0.98 €
Všeobecnozemepisná mapa Českej republiky so súborom doplnkových mapiek, tabuliek a grafov – administratívna mapa, zemepisné rekordy ČR, obyvateľstvo, poľnohospodárstvo a hospodárstvo v aktuálnych číslach (v češtine).
1.14 €
Prehľadné tabuľky časovania ruských nepravidelných slovies.
1.14 €
Omaľovánka pre deti s farebnou predlohou na obálke.
1.19 €
Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.
1.23 €
Politická mapa sveta (A3), Vydavateľ: Kupka, Počet strán: 2, Rok vydania: 2023 Politická mapa sveta so súborom doplnkových mapiek a tabuliek. Obsahuje tabuľky svetových naj- jednotlivých svetadielov, poradie štátov, najväčšie hory, ostrovy, polostrovy, jazerá...
1.96 €