Deti nad 10 rokov

Záložka obsahuje prehľad pádov a pádových otázok, prehľad vzorov podstatných mien (zadná strana).
0.55 €
Záložka obsahuje prehľad všetkých panovníkov a prezidentov Slovenska od Veľkej Moravy až po súčasnosť.
0.55 €
Záložka obsahuje základné delenie prídavných mien a stupňovanie (zadná strana).
0.55 €
Praktická záložka obsahuje základné gramatické kategórie podstatných mien (pád, číslo, rod, životnosť), ďalej vzory a delenie podstatných mien.
0.55 €
Praktická záložka obsahuje vzory mužského, ženského a stredného rodu v tabuľkách.
0.55 €
Záložka vysvetluje gramatické kategórie slovies, druhy slovies a slovesné tvary.
0.55 €
Periodická sústava prvkov vo formáte A5 vrátane novo pomenovaných prvkov Nh, Mc, Ts, Og. Jednostranná tabuľka.
0.7 €
Prehľad fyzikálnych veličín a ich jednotiek určených najmä žiakom základných škôl. Tabuľka obsahuje definície, základné vzorce a fyzikálne zákony.
0.8 €
Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.
0.8 €
Popisuje základné charakteristiky objektov slnečnej sústavy.
0.83 €
Prehľadné tabuľky časovania ruských nepravidelných slovies.
0.83 €
Prehľadne spracované prevody jednotiek dĺžky, obsahu, objemu, hmotnosti a času.
0.83 €
Prehľadne spracovaná a bohato ilustrovaná téma zlomkov. Obsahuje základné rozdelenie zlomkov, rozširovanie a krátenie zlomkov, porovnávanie zlomkov a matematické operácie so zlomkami.
0.84 €
Obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov. Neoceniteľný pomocník nielen na hodinách matematiky.vzorce na výpočet obvodov a obsahov obrazcovobjemov a povrchov teliesprevodná tabuľka jednotiek
0.85 €
Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“.násobenie do 100 (predná strana)násobenie do 200 (zadná strana)ilustrácie
0.85 €
Všeobecnozemepisná mapa Českej republiky so súborom doplnkových mapiek, tabuliek a grafov – administratívna mapa, zemepisné rekordy ČR, obyvateľstvo, poľnohospodárstvo a hospodárstvo v aktuálnych číslach (v češtine).
0.92 €
Politická (predná strana) a všeobecnozemepisná mapa (zadná strana) Európy vrátane mapy EÚ. Obsahuje štátne vlajky európskych krajín, tabuľky s prehľadmi štátov podľa rôznych kritérií a tabuľky zemepisných rekordov.
0.92 €
Omaľovánka pre deti, zameraná na karnevalové masky.
0.98 €